Tarieven/voorwaarden voor de pianolessen seizoen 2019/2020

Tarieven
Per cursusjaar*
Leerlingen onder de 21 jaar:
Bij 1 les per week: € 650,- // Bij 1 les per 2 weken: € 350,-
Leerlingen van 21 jaar en ouder:
Bij 1 les per week: € 786,50 // Bij 1 les per 2 weken: € 423,50

Per 5 lessenkaart**
Leerlingen onder de 21 jaar: € 100,-
Leerlingen van 21 jaar en ouder: € 121,-

Per 10 lessenkaart**

Leerlingen onder de 21 jaar: € 190,00
Leerlingen van 21 jaar en ouder: € 230,-

1 Proefles:
€ 10,-

Bovenstaande tarieven zijn inclusief 21% BTW

Voorwaarden
De lesduur is in alle gevallen 30 minuten
Met de lessen beginnen kan op elk moment in het jaar.
Het lesgeld kan in termijnen worden betaald.
Lessen en vakanties lopen parallel met het voortgezet onderwijs in Oldenzaal.
*Aanmeldingen voor een heel cursusjaar worden stilzwijgend verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, afmeldingen dienen tenminste één maand voor het einde van het hele cursusjaar te geschieden.
**De geldigheidsduur van de 10 en 5 lessenkaarten is één kalenderjaar.

www.pianolesoldenzaal.nl